biuro sprzedaży
19 czerwca biuro czynne od godz. 10.30.
ul. Mińska 25, bud. 44
03-808 Warszawa
tel. 22 323 19 25
tel. 693 001 738

Biuro czynne:
pon-pt: 10:00 – 18:00


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka: SOHO CREATIVE HOUSING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (poprzednia nazwa Soho Development Homes & More Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa) (dalej „Administrator) mająca siedzibę w Warszawie (03-808), przy ul. Mińskiej 25, KRS 508658 ( adres email: mieszkania@sdhm.pl ).
  Aktualny w danym czasie skład grupy kapitałowej do której należy Administrator wskazany będzie na stronie internetowej www.sdhm.pl. Administrator prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz podmiotów, które zleciły Administratorowi usługi w zakresie pośrednictwa („Partnerzy”). Lista aktualnych Partnerów wskazana jest każdorazowo na stronie www. Administratora – www.sdhm.pl.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:
  • dla celów marketingu bezpośredniego, w szczególności przesyłania informacji handlowych oraz obsługi zapytań w zakresie produktów nieruchomościowych podmiotów z Grupy Kapitałowej oraz Partnerów w związku ze świadczeniem usług Administratora w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. W tym zakresie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (marketing bezpośredni);
  • dla celów wykonania umowy, lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy pomiędzy Państwem a Administratorem lub innymi podmiotami w szczególności Partnerami i podmiotami z Grupy Kapitałowej.
  • dla celów przekazania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, w szczególności Partnerom lub podmiotom z Grupy Kapitałowej lub prowadzenia innych form marketingu i promocji. W tym zakresie przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie Państwa wyraźnej zgody.
 4. Kategorią odbiorców danych są podmioty z Grupy Kapitałowej, Partnerzy, osoby upoważnione u Administratora do przetwarzania danych osobowych (pracownicy i współpracownicy), podmioty, świadczące usługi doradcze i audytowe, informatyczne, księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe oraz kontrahenci wspierający działania administratora w tym zakresie.
 5. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług pośrednictwa przez Administratora, cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych we wskazanych celach. W przypadku gdy dane są przetwarzane w celu wykonania umowy lub przed jej zawarciem, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat od ostatecznego wykonania lub wygaśnięcia wszystkich zobowiązań z tej umowy.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych do celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Prawo sprzeciwu można wykonać w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości na adres elektroniczny: mieszkania@sdhm.pl
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  • wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym na każdy z kanałów komunikacji, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Ma Pani/Pan uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
Rozwiń

* - potwierdzenie wymagane
** - zgoda wymagana jeśli klient wskazał adres e-mail
*** - zgoda wymagana jeśli klient wskazał telefon

Przedstawione wizualizacje oraz modele budynków mają charakter poglądowy. Wygląd budynków oraz zagospodarowanie terenu mogą nieznacznie ulec zmianie na etapie realizacji. Zmianie nie ulegną istotne cechy świadczenia oraz funkcjonalność budynków.